www.zdravotka.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zdravie pri práci – ciele:

Podpora a uchovanie najvyššieho stupňa fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody zamestnancov vo všetkých zamestnaniach
Prevencia odchodu zamestnancov zo zamestnania zo zdravotných dôvodov v dôsledku nevhodných pracovných  podmienok.
Ochrana zamestnancov pred rizikami vyplývajúcimi zo zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí
Umiestňovanie zamestnancov v pracovnom prostredí prispôsobenému ich fyziologickým a psychickým danostiam = prispôsobovanie práce ľuďom

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky